ISO nədir?

Forumlar Təlimlər ISO nədir?

 • Yazı
  Kamera sensöru vəya film (lent) səthinin işıqa qarşı həssaslığını tənzimliyən bir parametir vəya dəyərdir. ISO, foto çekerkən kameramızın nə qədər işıq alınacağını ve dolayısıyla fotonun ne qədər işıqlı vəya qaranlıq olacağını təin edir.

  ISO dəyəri nə qədər yüksəksə, kamera sensöru vəya film (lent) səthi o qədər çox işıq alır ve daha parlaq bir foto əldə edilir. Yüksək iso dəyəri, qaranlıq yerlərdə (gecə, qapalı yerlərdə) foto çəkilişin mümkünlüyünü artırır iso dəyərini artırdıqca fotomuzun işıqlılıq dərəcəsi artır azaldanda isə azalır.

  Nə üçün İSO-nu çox artıra bilmirik?
  İSO işıqlıq dərəcəsini artırsa da, İSO dəyəri normaldan artıq olduqda fotomuzda nois (gürültü, şum) əmələ gəlir və bu fotomuzun keyfiyyətini aşağı salır və ölü piksellərin yaranmasını səbəb olur.

  İSO dəyəri diyafraqma (aperture) və pərdə sürəti ilə birlikdə tənzimlənir.

  0
  0

Etiketlənmiş: , ,

 • Bu bəhsə cavab yazmaq üçün qeydiyyatdan keçməlisiniz.